Cookie- en privacyverklaring

Mei 2018

Ook al zijn we geen bedrijf, we willen je wel graag laten weten hoe we met je persoonsgegevens omgaan. Het spreekt voor zich dat we dat uiterst zorgvuldig doen.

1. Over ons

Wij doen het anders heeft een briefadres en dat is Beulakerweg 67 8355 AC Giethoorn. De kans dat je ons op dit adres gaat vinden is klein, omdat we aan het rondreizen zijn. Mocht je er post heen willen sturen, kan dat wel, echter het is handiger om dat per mail te doen op info@wijdoenhetanders.com. Bellen mag ook op +31 625093274.

2. Persoonsgegevens

Hieronder de persoonsgegevens die we van je verwerken:
a. Voornaam
b. Emailadres
c. Social media accountnamen
d. Portretten (wanneer je Gravatar gebruikt bij reacties)
e. Telefoonnummer

Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?
We hebben bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen of van social media.

3. Doeleinden

We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat volgens de AVG en UAVG mogen en voor de doeleinden zoals hieronder beschreven.

Reacties
Als je een reactie op onze website achterlaat, onder een blogpost bijvoorbeeld, dan verwerken we je voornaam en misschien je portretfoto wanneer je gebruik maakt van Gravatar. Dit laten we in principe oneindig staan, tenzij de blogpost verdwijnt of als jij een verwijderingsverzoek van je reactie bij ons indient.

We hebben een gerechtvaardigd belang om deze reacties te laten staan, met name wanneer er ook weer antwoord is gegeven door ons of een derde, op jouw reactie.

Contact
Als je contact met ons hebt opgenomen, per telefoon, email, contactformulier, WhatsApp of via social media, dan hebben we van jou gegevens ontvangen. Deze verwerken we om te kunnen reageren op jouw bericht aan ons.

Heb je contact opgenomen via social media, dan zal dat meestal via het persoonlijk account van Ted of Linda zijn geweest. Er is dan sprake van privé of huiselijk gebruik. In alle andere gevallen verwerken we de gegevens maximaal 5 jaar, om bijvoorbeeld te kunnen zien wanneer we voor het laatst contact hebben gehad, waar dat over is gegaan en hoe je toen reageerde. Het is in ons gerechtvaardigd belang om dat te weten, zodat we je beter te woord kunnen staan.

Nieuwsbrief
We versturen je graag een nieuwsbrief, omdat je jezelf hebt ingeschreven. We verwerken daarom je voornaam en mailadres om je informatie en nieuws te kunnen sturen. We bieden je onder elke nieuwsbrief de mogelijkheid om je uit te schrijven. We bewaren je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.

Gerechtvaardigd belang
In sommige van bovenstaande gevallen hebben we een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken. We hebben ons belang, bijvoorbeeld het belang om onze eigen bewijspositie en rechtspositie te bewaken, afgewogen tegen het privacybelang van de persoon waarvan we de persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerken. We zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is om ons doel te bereiken en onze gerechtvaardigde belangen te waarborgen.

4. Doorgifte

Ontvangers van persoonsgegevens
We delen jouw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

  • Hosting van onze website
  • WordPress
  • Mailservers

Doorgifte derde landen
Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen we er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

Met alle verwerkers, binnen en buiten de EER, hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten.

5. Jouw rechten

We informeren je graag over de rechten die je hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact met ons op per email via info@wijdoenhetanders.com

Inzage, rectificatie en wissing
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking
Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken
Als we je gegevens voor een bepaald doel hebben verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming ten alle tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking.

Klachten
Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

7. Cookies

Voor een zo goed mogelijke verwerking van deze website worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Social media
We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de inhoud van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal sociaal media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken we Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze Google Analytics cookies worden 50 maanden bewaard. We hebben alle gegevens geanonimiseerd.

YouTube
We embedden onze eigen YouTube video’s op de website. YouTube (Google) plaatst dan ook cookies om te zien welke video’s je al bekeken hebt. Google plaatst in dat geval ook cookies die ervoor zorgen dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven. Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vind je hier. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Gravatar
Als je een reactie op onze website achterlaat, kun je met Gravatar daar een foto van jezelf bij laten plaatsen. Het privacybeleid van Gravatar vind je hier.

Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via de browserinstellingen. Gebruik eventueel de help functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Links
Op onze website zal je links naar externe websites aantreffen. door op een link te klikken ga je naar een website buiten de website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen we hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

8. Wijzigingen

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met jou communiceren.

Pin It on Pinterest

Share This