Een paar weken geleden kregen we een gekke brief van de gemeente. De vrienden die onze post verzorgen, hebben onlangs hun oude huis afgebroken. Blijkbaar sta je ingeschreven in een huis en niet op een perceel of een huisnummer. Als je dus een nieuw huis bouwt en het oude afbreekt, dan volgt er een administratieve verhuizing. Onze vrienden zijn administratief verhuisd en wij ook. Tijdens die verhuizing concludeerde de gemeente dat wij geen recht meer zouden hebben op een briefadres. Volgens hen zouden wij al een jaar in het buitenland verblijven. Dus in 1 brief meldde de gemeente ons dat we administratief zouden verhuizen en geen recht meer hebben op een briefadres.

Gelukkig houden wij een blog bij, waar ook de gemeente op kan meelezen en was vrij snel duidelijk dat die informatie niet klopte. Het afgelopen jaar zijn wij ruim 5 maanden in Nederland geweest en dit jaar is nog maar net begonnen.

Ik besloot een brief te sturen, met daarin de juiste informatie over onze reis en de huidige situatie.

Sinds wij rondreizen zijn wij lid van verschillende groepen voor reizende mensen en ik weet dat er veel onduidelijkheid is rondom het briefadres. Inmiddels heb ik van onze gemeente antwoord gekregen op mijn brief, waarin ze helderheid van zaken geven en we delen graag wat we hebben geleerd.

Plichten

In Nederland ben je volgens de wet verplicht om ingeschreven te staan in het BRP als je er 4 maanden of langer verblijft. Als je geen woonadres hebt, dan heb je de mogelijkheid om je in te schrijven op een briefadres.

Aangezien wij rondreizen door Europa (waaronder Nederland waar we regelmatig zijn), hebben wij geen vast woonadres en dus is voor ons de enige optie een briefadres. En die hebben wij bij vrienden die direct onze post fotograferen en aan ons doorsturen. Op deze manier voldoen wij aan bovengenoemde wet.

De gemeente schreef in haar brief dat ze was uitgegaan van artikel 2.43 uit de Wet Basisregistratie. De omschrijving van dit artikel is als volgt:

De ingezetene die naar redelijke verwachting gedurende een jaar ten minste twee derde van de tijd buiten Nederland zal verblijven, doet bij het college van burgemeester en wethouders van de bijhoudingsgemeente voor zijn vertrek uit Nederland schriftelijk aangifte van vertrek. De aangiftetermijn vangt aan op de vijfde dag voor de dag van vertrek.

De ingezetene doet in die aangifte mededeling van de gegevens over zijn vertrek en het volgende verblijf buiten Nederland.

Ter uitvoering van het eerste lid verschijnt de ingezetene in persoon bij het college, indien:
a. niet alle ingezetenen met hetzelfde woonadres de verplichting, bedoeld in het eerste lid, vervullen, of
b. niet voor alle ingezetenen met hetzelfde woonadres de verplichting, bedoeld in het eerste lid, wordt vervuld.

Een minderjarige verschijnt in persoon, tenzij alle ingezetenen met hetzelfde woonadres aangifte van vertrek doen of aangifte van vertrek voor hen wordt gedaan.

De gemeente voegt er nog aan toe dat er vanuit de wet BRP niet gekeken wordt naar een kalenderjaar, maar naar wanneer iemand vertrekt en vervolgens het daarop volgende jaar.

Rechten

Dit betekent dus dat als je minder dan 8 maanden aaneengesloten in het buitenland verblijft, dat je je ergens in Nederland moet kunnen inschrijven. Als je geen vast verblijfadres hebt in Nederland zoals wij, dan is een briefadres een goede optie.

Niet alle regels van de landelijke overheid en die van gemeentes komen met elkaar overeen. De basis is echter simpel: korter dan 8 maanden in het buitenland betekent dat je recht hebt op inschrijving in de Nederlandse BRP. De gemeente heeft hierin een zorgplicht en moet het mogelijk maken voor jou om per post bereikbaar te zijn voor de overheid.

Het is zelfs zo dat als je geen bekenden hebt waar je een briefadres zou mogen hebben, dat je een briefadres op het gemeentehuis zou kunnen hebben. Die laatste daar zijn gemeentes doorgaans niet zo enthousiast over. Er zijn ook gemeentes die liever niet langer dan een jaar een briefadres uitgeven.

Gelukkig zijn er steeds meer gemeentes in Nederland die het tijdperk van de Digital Nomads aan zien breken en daar ook oplossingen voor bedenken.

Pin It on Pinterest

Share This